تعرفه های ADSL شرکت شایان شبکه بیرجند در جدول :

بقیه در ادامه مطلب ...

تعرفه های ADSL شرکت شایان شبکه بیرجند

نوع سرویس

کد

سرعت دریافت

سرعت ارسال

حجم تبادل داده

هزینه ماهیانه به تومان

مازاد هر گیگ به تومان

عادی

S1

64

32

1 GB

14000

4000

عادی

S2

128

64

1 GB

16000

4500

عادی

S3

256

128

4 GB

34000

4500

عادی

S4

512

256

10 GB

80000

6000

عادی

S5

1024

512

18 GB

180000

7500

شبانه

 

256

128

نا محدود

16000

23 تا 7 صبح