خطا های Dial Up Modem که مورد استفاده شما کاربران عزیز هستش رو براتون گذاشتم تا استفاده کنین .

بقیه در ادامه مطلب ...

خطا های Dial Up Modem

شماره خطا

توضیح

600

اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود

601

راه انداز Port بی اعتبار می باشد

602

Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود

603

بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است

604

اطلاعات نادرستی مشخص شده است

605

نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند

606

Port شناسایی نمی شود

607

ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد

608

راه انداز مودم نصب نشده است

609

نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است

610

بافر ندارد

611

اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد

612

مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید

613

فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است

614

سرریزی بافر

615

Port پیدا نشده است

616

یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد

617

Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد

618

Port باز نمی شود ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند )

619

Port قطع می باشد ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند )

620

هیچ نقطه پایانی وجود ندارد

621

نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید

622

فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید

623

نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد

624

نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت

625

بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود

626

رشته را نمی تواند بارگذاری کند

627

کلید را نمی تواند بیابد

628

Port قطع شد

629

Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود ( درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی )

630

Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود

631

Port توسط کاربر قطع شد

632

اندازه ساختار داده اشتباه می باشد

633

Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-Up پیکر بندی نشده است ( راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است)

634

نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید

635

خطا مشخص نشده است

636

دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است

637

رشته ( String ) نمی تواند تغییر یابد

638

زمان درخواست به پایان رسیده است

639

شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست

640

خطای NetBIOS رخ داده است

641

سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد

642

یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند )

643

Dial-up Adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد

644

شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد

645

Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است

646

حساب در این موقع روز امکان Log On وجود ندارد

647

قطع می باشد

648

اعتبار Password تمام شده است

649

حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد  ( به نام و کلمه عبور اجازه Dial-Up داده نشده است )

650

سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد

651

مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است ( خطا از طرف مودم بوده است )

652

پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد

653

Macro ( دستورالعمل کلان ) ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF. موجود نمی باشد

654

یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید

655

دستور العمل ( پیغام ) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود

656

دستورالعمل ( ماکرو ) (Default Off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد

657

فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود

658

اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد

659

فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید

660

فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد

661

فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است

662

تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است

663

فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید

664

نمی تواند به حافظه اختصاص دهد

665

Port برای Remote Access ( دستیابی راه دور ) پیکر بندی نشده است

666

مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند

667

فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند

668

اتصال از بین رفته است

669

پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد

670

نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند

671

نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند

672

نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند

673

نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند

674

نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند

675

نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند

676

خط اشغال می باشد

677

شخص به جای مودم پاسخ می دهد

678

پاسخی وجود ندارد

679

. نمی تواند عامل را پیدا نماید

680

خط تلفن وصل نیست

681

یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود

682

Writing Section Name دچار مشکل می باشد

683

Writing Device Type با مشکل روبرو شده است

684

Writing Device Name با مشکل روبرو می باشد

685

Writing Maxconnectbps مشکل دارد

686

Writing MaxcarrierBPS دچار مشکل می باشد

687

Writing Usage با مشکل مواجه است

688

Writing Default Off دچار مشکل می باشد

689

Reading Default Off با مشکل مواجه است

690

فایل INI خالی است

691

دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد

692

سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است

693

Binary Macro با مشکل مواجه می باشد

694

خطای DCB یافت نشد

695

ماشین های گفتگو آماده نیستند

696

راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد

697

Partial Response Looping با مشکل روبرو می باشد

698

پاسخ نام کلیدی در فایل .INF دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد

699

پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است

700

فرمان متصل به فایل .INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد

701

دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده Com تغییر می یابد

702

پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد

703

در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است

704

شماره اشتباه Call Back

705

مشکل Invalid Auth state

706

Invalid Auth State دچار مشکل می باشد

707

علامت خطایاب . x. 25

708

اعتبار حساب تمام شده است

709

تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد

710

در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد

711

Rasman Initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید

712

درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید

713

مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد

714

های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند

715

به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد

716

پیکر بندی Remote Access IP غیر قابل استفاده می باشد

717

. آدرسهای IP در Static Pool Remote Access IP وجود ندارد

718

مهلت بر قراری تماسPPP پایان پذیرفته است

719

PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد

720

پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده اند

721

همتای PPP پاسخ نمی دهد

722

بسته  PPPبی اعتبار می باشد

723

شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد

724

پروتکل  IPXنمی تواند بر روی درگاه Dial – Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد

725

IPX نمی تواند روی port ( درگاه )  Dail- In شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است

726

پروتکل IPX نمی تواند برای Dial – Out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود

727

نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت

728

نمی تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند

729

SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود

730

ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد

731

پروتکل پیکر بندی نمی شود

732

توافق بین PPP صورت نگرفته است

733

پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد

734

پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است

735

آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود

736

کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید

737

نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد

738

سرور آدرس را مشخص نمی کند

739

سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید

740

دستگاه های TAPI که برای Remote Access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند

741

کامپیوتر محلی از Encryption پشتیبانی نمی نماید

742

سرور راه دور از Encryption پشتیبانی نمی نماید

743

سرور راه دور به Encryption نیاز دارد

744

نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید

745

یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – Up Networking را مجددا نصب نمایید

751

شماره Call Back شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9

752

در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد

753

اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است

754

سیستم قادر به یافتن Bundle چند انصالی نمی باشد

755

سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد

756

این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد

757

خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد

758

اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد

760

در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد

761

در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد

763

اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده است وجود دارد

764

دستگاه کارت خوان Smartcard نصب نیست

765

اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد

766

سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد

767

اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LAN را با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد

768

به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد

769

مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد

770

دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد

771

اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد

772

سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد

773

امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است

774

به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد

775

مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد

776

مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید

777

اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند

778

تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد

779

برای بر قراری Dial – Out این اتصال باید از Smartcard استفاده نمایید

780

عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد

781

تلاش برای رمز گذاری ( Encryption ) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد

782

ترجمه آدرس شبکه (NAT ) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود

783

اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید

784

در حالی که این اتصال را در زمان Log On استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی Smart Card می باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان Log On استفاده نمایید باید برای استفاده از ( User Name ) روی کارت Smart آنرا پیکربندی کنید

785

در صورت استفاده از این اتصال در زمان Log On شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان Log On به کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که Smart Card استفاده نماید

786

مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق ( Authentication ) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد

787

اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را Authentication نماید

788

تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید

789

تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است

790

تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد

791

اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (  Security Policy) برای اتصال یافت نمی شود

792

اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است

793

اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند

794

یژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد

795

ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد

796

ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه Call Back قالب بندی می شود

797

مودم پیدا نشد

798

گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود

799

اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی نشده است

800

قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد . سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند