با سلام 

خدمات اینترنت پارادایس به مکان جدید انتقال یافت 

خیابان غفاری ، بالاتر از دانشگاه آزاد ، خیابان بزرگمهر ، نبش خیابان دانش

تلفن : ۴۴۴۷۴۵۶

در پناه حق ...