خطا های Modem ADSL که مورد استفاده شما کاربران عزیز هستش رو براتون گذاشتم تا استفاده کنین .

بقیه در ادامه مطلب ...

خطا های Modem ADSL

شماره خطا

توضیح

691

اشتباه وارد کردن User یا Password

به پایان رسیدن زمان شاتراک

تمام شدن ترافیک ماهانه

678

برقرار نبودن لینک ADSL

به هم خوردن config مودم

غیر فعال شدن کارت شبکه