کافی نت پایادایس تعطیل شد !

خیلی وقته دیگه نیست و این وبلاگ هم به روز نمی شه !

مراقب خودتون باشین ...