لطفا ابتدا سوالات را پاسخ دهید و سپس جواب ها رو ببینین ...

خودتون رو هم گول نزنید...

اما سئوالات

======= ======= =======

مسئله1.فرض کنید راننده یک اتوبوس برقی هستید . در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون می روند و پنج نفر وارد می شوند . راننده چند سال دارد ؟

مسئله 2. پنج کلاغ روی درختی نشسته اند ، 3 تا از آنها در شرف پرواز هستند . حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند ؟

مسئله 3. چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی برده شد ؟

مسئله 4. شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، شصت درجه است و طرف دیگر 30 درجه است . خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است . تخم به کدام سمت پرت می شود ؟

مسئله 5. این سوال حقوقی است . هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند  ،  بازمانده ها را کجا دفن می کنند ؟

مسئله 6. من دو سکه به شما می دهم که مجموعش 30 تومان می شود . اما یکی از آن ها نباید 25 تومانی باشد . چطور ؟ 

بقیه در ادامه مطلب ...

جواب ها

======= ======= =======

مسئله 1. راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد . چون جمله اول سوال می گوید " تصور کنید که راننده اتوبوس هستید . "

مسئله 2. همه کلاغ ها ، چون آنها فقط " در شرف پرواز " هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند ... ( اگر جواب شما 2=3-5 بوده بدانید دوباره محاسبات جلوی تفکرتان را گرفته است . )

مسئله 3. هیچ . آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( " چه تعداد " جلوی فکر کردن شما را گرفته است . )

مسئله 4. هیچ کدام . خروس ها که تخم نمی گذارند . اگر شما سعی کردید جواب توسط محاسبات و مقایسه اعداد بدست آورید ، شما دوباره به وسیله اعداد منحرف شدید .

مسئله 5. بازمانده ها را دفن نمی کنند . آنها جان سالم بدر برده اند . شما به وسیله کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف شده اید .

مسئله 6. یک 25 تومانی و یک 5 تومانی . به یاد بیاورید ( فقط یکی از آن ها ) نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست . یک سکه 5 تومانی داریم . شما با عبارت " یکی از آنها نباید … " فریب خوردید .