با سلام

قیمت کارت های اینترنت شرکت های رسانه آفاق کویر ، شرکت کیهان ، شرکت پیام آوران و شرکت طنین رو می تونین در جدول زیر ببینین :

بقیه در ادامه مطلب ...

شرکت رسانه آفاق کویر

تعرفه ی کارت های شبانه روزی ( E1 )

( از ساعت 22 الی 8 صبح مشمول 50% تخفیف )

نوع کارت

قیمت به تومان

1 ساعته

400

2 ساعته

700

3 ساعته

1000

4 ساعته

1400

5 ساعته

1700

10 ساعته

3200

20 ساعته

6000

تعرفه ی کارت های شبانه ( E1 )

( از ساعت 1 الی 9 صبح )

نوع کارت

قیمت به تومان

5 ساعته

500

10 ساعته

1000

20 ساعته

1500

( با تحویل 7 کارت رسانه ، 1 کارت جایزه بگیرید )

شرکت کیهان

تعرفه ی کارت های شبانه روزی ( E1 )

نوع کارت

قیمت به تومان

1 ساعته

350

2 ساعته

700

3 ساعته

1000

4 ساعته

1300

5 ساعته

1500

10 ساعته

4500

تعرفه ی کارت های شبانه ( E1 )

( از ساعت 12 الی 9 صبح )

نوع کارت

قیمت به تومان

4 ساعته

500

10 ساعته

1000

20 ساعته

1500

30 ساعته

2500

تعرفه ی کارت های جدید ( E1 )

( از ساعت 12 الی 9 صبح )

نوع کارت

قیمت به تومان

جایزه دار

200

سرویس 50 ساعته

10000

سرویس 100 ساعته

18000

( با تحویل 7 کارت کیهان ، 1 کارت جایزه بگیرید )

شرکت پیام آوران

تعرفه ی کارت های شبانه روزی ( E1 )

نوع کارت

قیمت به تومان

1 ساعته

400

2 ساعته

700

3 ساعته

1000

4 ساعته

1300

5 ساعته

1500

10 ساعته

2500

تعرفه ی کارت های شبانه ( E1 )

( از ساعت 12 الی 9 صبح )

نوع کارت

قیمت به تومان

4 ساعته

500

10 ساعته

1000

20 ساعته

1500

تعرفه ی کارت های تلفن اینترنتی

نوع کارت

قیمت به تومان

تلفن اینترنتی 2000

2000

تلفن اینترنتی 5000

5000

شرکت طنین

تعرفه ی کارت های شبانه روزی ( E1 )

( از ساعت 23 الی 10 صبح مشمول 60% تخفیف )

نوع کارت

قیمت به تومان

1 ساعته

400

2 ساعته

700

3 ساعته

1000

4 ساعته

1300

5 ساعته

1700

10 ساعته

3000

25 ساعته

5000

 

تعرفه ی کارت های شبانه ( E1 )

( از ساعت 12 الی10 صبح )

نوع کارت

قیمت به تومان

10 ساعته

1700

50 ساعته

3500

 

تعرفه ی کارت های شانسی

نوع کارت

قیمت به تومان

شانسی از 10 تا 40

4000