ضدحال یعنی وقتی یه قرار لطیف تو اینترنت داری Connect نشی  

ضدحال یعنی وقتی منتظر فیلم مورد علاقت هستی برق بره! !! 

ضدحال یعنی Gf تو بیرون با یه پسر دیگه ببینن! !! 

ضدحال یعنی یه جلسه سر کلاس نری فقط همون یه جلسه استاد حضور غیاب کنه!  

ضدحال یعنی با شکم گرسنه بری تو صف ژتون تموم کرده باشن! !! 

ضدحال یعنی یه هفته قبل از اینکه جشن تولد بگیری خاله مامانت فوت کنه! !! 

ضدحال یعنی بعد از کلی مخ زدن تو اینترنت همینکه بیای به نتیجه برسی اشتراکت تموم بشه !!!
ضد حال یعنی یه مانتو خوشگل بخری همون روز اول گیر کنه به صندلی پاره بشه! !! 

ضدحال یعنی صبح ساعت 5 بری سر کلاس استاد نیاد! !!  

ضدحال یعنی پژو RD

ضدحال یعنی عشق یه طرفه! !!

ضدحال یعنی گل خوردن دقیقه 90 !!! 

ضدحال یعنی عینکت سر جلسه امتحان بیفته زمین بشکنه !!! 

ضد حال یعنی.........................  

به پا ضد حال نخوری !!!